ทางเจ้าของบ้านต้องการอยากจะทำบ้านหลังเล็กขนาด 2ห้องนอน 1ห้องน้ำที่เชื่อมกับตัวบ้านเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งเรานำความต้องการตรงนี้มาทำแบบเพื่อนำไปเสนอลูกค้าและเพื่อกาารก่อสร้าง

ทางเจ้าของบ้านต้องการอยากจะทำบ้านหลังเล็กขนาด 2ห้องนอน