ความต้องการเจ้าของบ้านคืออยากจะปรับปรุงบริเวณพื้นที่ข้างบ้านและบริเณหลังบ้าน โดยเปลี่ยนหลังบ้านที่ เป็นพื้นที่ซักล้างและเก็บของให้เป็นห้องครัว และปูกระเบื้องทางเดินข้างบ้านใหม่ เพื่อปรับทัศนียภาพและการใช้สอยภายในบ้านใหม่

ความต้องการเจ้าของบ้านคืออยากจะปรับปรุงบริเวณพื้นที่ข้า