เนื่องด้วยบ้านในโครงการส่วนมากจะไม่มีหลังคาโรงจอดรถที่เพียงพอ ทางลูกค้าจึงสนใจที่จะขยายพื้นที่โรงจอดรถและพื้นที่ใช้สอยในร่มบางส่วน ทางเราจึงเอาความต้องการของลูกค้ามาทำแบบและก่อสร้างต่อไป

เนื่องด้วยบ้านในโครงการส่วนมากจะไม่มีหลังคาโรงจอดรถที่เ