ตึกหลังสร้างมาแล้วเกือบ 40 ปีปัญหาของตึกหลังนี้ เกิดจากน้ำขังบนดาดฟ้าทำให้น้ำซึมลงในพื้นโครงสร้างจึงทำให้ท้องพื้นและคานมีปัญหา

ตึกหลังสร้างมาแล้วเกือบ 40 ปีปัญหาของตึกหลังนี้ เกิดจาก