• โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
  • สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • พื้นที่ใช้สอย : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง : อ.