เจ้าของบ้านมีความต้องการปรับปรุงขยายห้องน้ำเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยการยุบห้องน้ำ 2 ห้องของบ้านเป็น ห้องน้ำ 1 ห้อง เพื่อเพิ่มอ่างอาบน้ำและ ทำที่มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

เจ้าของบ้านมีความต้องการปรับปรุงขยายห้องน้ำเพื่อเพิ่มฟั