เจ้าของบ้านมีความต้องการปรับปรุงบ้านโครงการเมื่อหลาย 10 ปีก่อนให้กลายเป็นบ้านแบบใหม่สไตล์ มินิมอล เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบเจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้านมีความต้องการปรับปรุงบ้านโครงการเมื่อหลาย 10